1. Ofte stilte spørsmål og svar
  2. Kassekreditt
  3. Hvordan fungerer kassekreditt fra Aprila Bank?

Avslag på søknad om kassekreditt

Typiske avslagsgrunner ved avvist søknad om kassekreditt

Ble din kassekredittsøknad avslått?

Aprila Bank gjør en automatisk vurdering av søknader. Noen søknader blir avslått direkte, mens andre kan bli avslått etter manuell vurdering. 

Avslagene er basert på en helhetsvurdering av selskapet og kausjonisten, men under følger noen elementer som inngår i vurderingen og kan resultere i avslag:

  • Utleggsforretninger
    • Tvangsinndrivelse av skyldige krav, og en av de mest alvorlige formene for betalingsanmerkninger
  • Flere eller større inkassosaker
  • Regnskapstallene viser til tap og negativ egenkapital
  • Kausjonist har lav kredittscore eller er insolvent
  • Kausjonist har høy usikret gjeld i forhold til registrert inntekt
  • Andre forhold ved selskap og kausjonist som vurderes dithen at kreditt ikke kan innvilges