Fakturaen er ikke korrekt

Jeg skal ikke betale denne fakturaen / fakturaen må endres / varer ikke levert

Har du mottatt en faktura som ikke stemmer med tjenesten/varene du har mottatt eller ikke samsvarer med foreliggende avtaler, er det viktig at du tar kontakt med bedriften du kjøpte tjenesten av umiddelbart.

Legg hei@aprila.no som kopi på mailvekslingen. Det er viktig at Aprila får beskjed så fort det er noe som holder igjen betaling av en faktura. Hvis ikke vil fakturaen fortsette normal purreløype og inkassoløp frem til betaling er mottatt. 

Om dine innsigelser til fakturaen får medhold, vil du motta en kreditnota/kredittfaktura fra bedriften du kjøpte varer/tjenester av. Kreditnota opprettes når en faktura som allerede er bokført må delvis eller helt reverseres

 

Feilfakturering, rabatt mangler, faktura stilt til feil person/firma, PO nummer mangler, innsigelse, tvist, varer ikke levert