Endre kontonummer jeg mottar penger for fakturasalg på

Tripletex

Ønsker du å bytte kontonummer du mottar penger på, er du nødt til å gi beskjed til Aprila på hei@aprila.no slik at vi får endret kontonummer i vårt system og dermed utbetalt til ønsket kontonummer. 

Ønsker du i tillegg at den automatiske bokføringen skal bli korrekt i Tripletex, må du endre registrert kontonummer under "Fakturakonto". Oppgjørsbilaget for fakturasalg føres automatisk mot "Fakturakonto".