Hvor mye koster det med kassekreditt?

Du betaler kun for det du bruker!

Pris, renter, avdrag, nedbetaling

Med Aprila kassekreditt betaler du kun for det du bruker! Det er ingen krav om nedbetaling, men renter på uttatt beløp må betales hver måned. 

Den månedlige effektive renten på uttak er mellom 0,8 og 1,7%. Dette tilsvarer en årlig rente på mellom 10 og 20%.