Hvor mye koster det med kassekreditt?

Ingen etableringsgebyr eller rammeprovisjon - kun et månedsgebyr for tilgangen! Utover det betaler du kun renter for det du bruker!

Det er ingen krav om nedbetaling, men månedsgebyr og eventuelle renter trekkes fra bedriftens driftskonto via Autogiro i starten av hver måned. 

Den månedlige renten på uttak er fra 0,89% pr måned, og avhenger av din kredittverdighet . Nærmere informasjon om din rente får du i søknadsprosessen, i velkomstbrevet og inne i vår nettbank.

Månedsgebyret er avhengig av størrelsen på din ramme, og har følgende prisstruktur:

Ramme på kassekreditt

Månedsgebyr

Inntil 100.000 kr

199 kr 

100.001-250.000 kr

249 kr

250.001-500.000 kr

499 kr

500.001-1.500.000 kr

749 kr

1.500.001-5.000.000 kr

999 kr


Søk her og se hva du kan få!

Se nederst på denne siden for prisestimat: https://www.aprila.no/produkter/kassekreditt

 

 

 

Pris, renter, avdrag, nedbetaling, priskalkulator, prisestimering