Hva er kassekreditt?

Du kan tenke på kassekreditt som et rammelån hvor du kan ta ut og sette inn penger som du vil.

Kassekreditt fra Aprila er et kortsiktig rammelån som tilbys over ett år med mulighet for fornyelse. Vi kan tilby bedrifter fra 50.000 til 5.000.000 i kreditt ut i fra deres regnskap og historikk og du velger selv hvor mye du ønsker å benytte av kreditten!

Selve etableringen av kassekreditten er kostnadsfri. Deretter betaler du et fastsatt månedsgebyr fra 199,- avhengig av rammestørrelse, samt eventuelle renter for det beløpet som tas ut. Du betaler kun renter for de dagene du har kreditten på konto før du betaler tilbake.

Aprila har ingen krav om nedbetaling av kassekreditten, så du kan betale ned som du selv ønsker. Det eneste vi krever er at månedsgebyr og eventuelle renter betales i starten av hver måned. Det trekkes med autogiro fra din driftskonto, så du trenger ikke foreta deg noe bortsett fra å sørge for at det er nok penger på kontoen til å dekke beløpet.

Aprila benytter næringskausjon til å sikre kassekreditten. Det betyr at den som signerer næringskausjonen har ansvar for å betale tilbake lånet om bedriften, mot formodning, ikke evner å betale tilbake. Dette er en løsning vi har valgt å bruke fremfor å tinglyse pant i eiendeler, eiendom, varelager eller lignende. Det er en rask, kostnadsfri, og papirløs metode å skaffe garanti for et lån! 

 

https://www.aprila.no/produkter/kassekreditt

Søk her og se hva du kan få!