Hva er kassekreditt?

Du kan tenke på kassekreditt som et kredittkort uten kortet for bedrifter!

Kassekreditt fra Aprilaer et kortsiktig rammelån som tilbys over ett år med mulighet for fornyelse. Vi kan tilby bedrifter fra 50.000 til 500.000 i kreditt ut i fra deres regnskap og historikk og du velger selv hvor mye du ønsker å benytte av kreditten!

Det er kostnadsfritt å ha kassekreditten tilgjengelig som en trygghet, du betaler kun renter for det beløpet som tas ut, og du betaler kun for de dagene du har kreditten på konto før du betaler tilbake. 

Aprila har ingen krav om nedbetaling av kassekreditten, så du kan betale ned som du selv ønsker i ditt eget tempo. Det eneste vi krever er at rentene betales hver måned. Rentene trekkes med autogiro på din driftskonto hver måned, så du trenger ikke å gjøre noe! Alt du må tenke på er at det er nok penger på kontoen til å dekke påløpte renter i begynnelsen av måneden!

Aprila benytter personlig garanti til å sikre kassekreditten. Det betyr at den som signerer den personlige garantien har ansvar for å betale tilbake lånet om bedriften, mot formodning, ikke evner å betale tilbake. Dette er en løsning vi har valgt å bruke fremfor å tinglyse pant i eiendeler, eiendom, varelager eller lignende. Det er en rask, kostnadsfri, og papirløs metode å skaffe garanti for et lån!