Hva er næringskausjon?

Aprila Bank benytter næringskausjon fremfor pant for å sikre kassekreditten. 

Aprila Bank benytter næringskausjon fremfor pant for å sikre kassekreditten. 

Vi, som utlåner, trenger en bekreftelse og trygghet for at den personen som ønsker å låne penger selv har tro på at det er en god investering. Vi kaller dette næringskausjon og det er det Aprila benytter fremfor pant i varelager, privat bolig eller produksjonsutstyr for å sikre kassekreditten. 

Hva innebærer dette for den som signerer næringskausjonen?

  • Kausjonen avgis som selvskyldnerkausjon. Dette betyr blant annet at dersom lånet ikke betales ved forfall vil banken rette krav mot deg som kausjonist. Kausjonsansvaret vil omfatte hovedstol med tillegg av renter og omkostninger. 
  • Formålet med avtalen skal ligge innenfor personens næringsvirksomhet, forretnings- eller yrkesvirksomhet, jamfør finansavtaleloven § 1-4. Dette i motsetning til å avgi kausjon som forbruker hvor da kausjonen er avgitt utenfor et slik formål.
  • Dersom ditt foretak er ENK, ANS eller DA vil den inngåtte rammen oppføres i Gjeldsregisteret, dette er ikke tilfellet for AS.

Når kommer næringskausjonen i bruk?

  • Du, som garantist, vil få beskjed om at renter på benyttet kassekreditt ikke er betalt innen forfall i god tid før krav eventuelt sendes til vår inkassopartner. 
  • Vi sender saken til vår inkassopartner om rentene fremdeles ikke betales. Da må hele lånet, inkludert renter og salærer til inkassoselskapet betales. Om bedriften da ikke evner å betale dette kravet blir garantist stilt ansvarlig for tilbakebetalingen.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har ytterligere spørsmål rundt næringskausjon.

Søk her og se hva du kan få!

https://www.aprila.no/produkter/kassekreditt