Hva er næringskausjon?

Aprila Bank benytter næringskausjon fremfor pant for å sikre kassekreditten. 

Aprila Bank benytter næringskausjon fremfor pant for å sikre kassekreditten. 

Vi, som utlåner, trenger en bekreftelse og trygghet for at den personen som ønsker å låne penger selv har tro på at det er en god investering. Vi kaller dette næringskausjon og det er det Aprila benytter fremfor pant i varelager, privat bolig eller produksjonsutstyr for å sikre kassekreditten. 

Hva innebærer dette for den som signerer næringskausjonen?

  • Hvis lånet ikke tilbakebetales, så garanterer denne personen at kassekreditten blir tilbakebetalt. Man stiller garanti for hele det lånte beløpet pluss påløpte renter. 
  • Dersom ditt foretak er ENK, ANS eller DA vil den inngåtte rammen oppføres i Gjeldsregisteret, dette er ikke tilfellet for AS.
  • Pr. dags dato er det kun en person som kan signere personlig garanti for kassekreditt. Vi vil anbefale våre kunder å opprette en intern avtale om å dele dette ansvaret om det, mot formodning, skulle bli nødvendig.

Når kommer næringskausjonen i bruk?

  • Du, som garantist, vil få beskjed om at renter på benyttet kassekreditt ikke er betalt innen forfall i god tid før krav eventuelt sendes til vår inkassopartner. 
  • Vi sender saken til vår inkassopartner om rentene fremdeles ikke betales. Da må hele lånet, inkludert renter og salærer til inkassoselskapet betales. Om bedriften da ikke evner å betale dette kravet blir garantist stilt ansvarlig for tilbakebetalingen.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har ytterligere spørsmål rundt næringskausjon.

Søk her og se hva du kan få!

https://www.aprila.no/produkter/kassekreditt