Hva er næringskausjon?

Aprila Bank benytter næringskausjon fremfor pant for å sikre kassekreditten. 

Personlig garanti, selvkausjon, pant, kausjon, garantist

Aprila Bank benytter næringskausjon fremfor pant for å sikre kassekreditten. 

Vi, som utlåner, trenger en bekreftelse og trygghet for at den personen som ønsker å låne penger selv har tro på at det er en god investering. Vi kaller dette næringskausjon og det er det Aprila benytter fremfor pant i varelager, privat bolig eller produksjonsutstyr for å sikre kassekreditten. 

 

Hva innebærer dette for den som signerer næringskausjonen?

  • Hvis lånet ikke tilbakebetales, og det ikke er midler i bedriften, så garanterer denne personen at kassekreditten blir tilbakebetalt. Man stiller garanti for hele det lånte beløpet pluss påløpte renter. 
  • Dersom ditt foretak er et AS vil den signerte garantien ikke påvirke din private økonomi og vil ikke dukke opp om man søker om privat lån. Dersom ditt foretak er ENK, ANS eller DA vil den signerte garantien være synlig i Gjeldsregisteret. 
  • Pr. dags dato er det kun en person som kan signere personlig garanti for kassekreditt. Vi vil anbefale våre kunder å opprette en intern avtale om å dele dette ansvaret om det, mot formodning, skulle bli nødvendig.

 

Når kommer næringskausjonen i bruk?

  • Du, som garantist, vil få beskjed om at renter på benyttet kassekreditt ikke er betalt innen forfall i god til før krav eventuelt sendes til vår inkassopartner. 
  • Vi sender saken til vår inkassopartner om rentene fremdeles ikke betales. Da må hele lånet, inkludert renter og salærer til inkassoselskapet betales. Om bedriften da ikke evner å betale dette kravet blir garantist stilt ansvarlig for tilbakebetalingen.

Søk her og se hva du kan få!

https://www.aprila.no/produkter/kassekreditt