Hva er personlig garanti?

Aprila Bank benytter personlig garanti fremfor pant for å sikre kassekreditten. 

Personlig, garanti, selvkausjon, pant, kausjon, garantist

Aprila Bank benytter personlig garanti fremfor pant for å sikre kassekreditten. 

Vi, som utlåner, trenger en bekreftelse og trygghet for at den personen som ønsker å låne penger selv har tro på at det er en god investering. Vi kaller dette personlig garanti og det er det Aprila benytter fremfor pant i varelager, privat bolig eller produksjonsutstyr for å sikre kassekreditten. 

 

Hva innebærer dette for den som signerer den personlige garantien?

  • Hvis lånet ikke tilbakebetales, og det ikke er midler i bedriften, så garanterer denne personen at kassekreditten blir tilbakebetalt. Man stiller garanti for hele det lånte beløpet. pluss påløpte renter 
  • Denne signerte garantien påvirker ikke din private økonomi og vil ikke dukke opp om man søker om privat lån.
  • Per dags dato er det kun en person som kan signere personlig garanti for kassekreditt. Vi vil anbefale våre kunder å opprette en intern avtale om å dele dette ansvaret om det, mot formoding, skulle bli nødvendig.

 

Når kommer den Personlige Garantien i bruk?

  • Du, som garantist, vil få inkassovarsel samtidig som det sendes inkassovarsel til bedriften grunnet utestående renter. Dette sendes ut 14 dager over forfall.
  • Vi sender saken til vår inkassopartner om rentene fremdeles ikke betales, da må hele lånet, inkludert renter og salærer til inkassoselskapet betales. Om bedriften da ikke evner å betale dette kravet blir garantist stilt ansvarlig for tilbakebetalingen.