Hva menes med reell rettighetshaver?

En reell rettighetshaver er en person som alene eller sammen med nær familie kontrollerer mer enn 25% av et selskap.

Reelle rettighetshavere er alle personer som alene eller sammen med nær familie eier eller kontrollerer mer enn 25 % av eierandelen eller stemmene i foretaket.

Nær familie er definert i hvitvaskingsloven som: Foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.

I eierskapsprosenten regnes både direkte og indirekte eierskap.

Med kontrollere menes at man:

  • På grunn av innehav av aksjer, andeler eller medlemskap kontrollerer mer enn 25 prosent av det totale antallet stemmer i foretaket.
  • Har rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av virksomhetens styremedlemmer, eller tilsvarende nøkkelpersoner.
  • På grunn av vedtekter, avtale med virksomheten eller avtale med dens eiere, medlemmer, eller tilsvarende, kan utøve kontroll i samsvar med tidligere nevnte punkter.
  • På grunn av stemmerettigheter sammen med andre får kontrollerende flertall.

 

Visste du at Aprila Bank tilbyr kanskje Norges beste kassekreditt?
Søk her og se hva du kan få!