Hva menes med reell rettighetshaver?

En reell rettighetshaver er en person som alene eller sammen med nær familie kontrollerer mer enn 25% av et selskap.

Reell rettighetshavere, eier, RRH, UBO, eierandel, aksjeeier

Reelle rettighetshavere er alle personer som alene eller sammen med nær familie eier eller kontrollerer mer enn 25 % av eierandelen eller stemmene i foretaket.

Nær familie er definert i hvitvaskingsloven som: Foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.

I eierskapsprosenten regnes både direkte og indirekte eierskap.

Med kontrollere menes at man:

  • På grunn av innehav av aksjer, andeler eller medlemskap kontrollerer mer enn 25 prosent av det totale antallet stemmer i foretaket.
  • Har rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av virksomhetens styremedlemmer, eller tilsvarende nøkkelpersoner.
  • På grunn av vedtekter, avtale med virksomheten eller avtale med dens eiere, medlemmer, eller tilsvarende, kan utøve kontroll i samsvar med tidligere nevnte punkter.
  • På grunn av stemmerettigheter sammen med andre får kontrollerende flertall.

 

Visste du at Aprila Bank tilbyr kanskje Norges beste kassekreditt?
Søk her og se hva du kan få!

 

Reell rettighetshavere, eier, RRH, UBO, eierandel, aksjeeier, eierskap