Hva skjer hvis fakturaen ikke betales?

Purreløype

Fra dagen fakturaen du har mottatt fra Aprila forfaller, løper det en forsinkelsesrente frem til du betaler. Forsinkelsesrenten har en lovbestemt annualisert rentesats på 9,25 %. Rentefakturaen vil bli sendt som et separat dokument etter at du har betalt fakturaen. Betaler du innen forfallsdatoen vil du ikke motta en rentenota.

5 dager etter forfall vil du motta en vennlig påminnelse uten gebyrer fra Aprila. 14 dager etter at fakturaen din har forfalt vil du motta et inkassovarsel fra Aprila Bank. Inkassovarselet har et forfall på 14 dager. 1 dag etter forfall på inkassovarselet sender vi en siste påminnelse på mail før oversendelse til inkasso. 

Om fakturaen ikke er betalt innen forfallsdato på inkassovarselet, sendes saken videre til innkreving. Du vil da motta flere inkassobrev, og det tillegges automatisk høye gebyrer til din faktura. Det er viktig å huske at beløpet som må betales til inkasso hele tiden øker, i tillegg kommer forsinkelsesrenter ved for sen betaling. Man kan også risikere å få en betalingsanmerkning.

Ta kontakt med inkassoselskapet som har utstedt betalingsoppfordringen for informasjon om din sak.