Hva skjer hvis kunden har innsigelse på solgt faktura?

Har kunde innsigelse til fakturaen, eller mener de er feilfaktuert, er det viktig at det opprettes dialog mellom dere og kunden. I tillegg skal Aprila informeres om at en innsigelse har blitt fremmet. Ta kontakt med kundeservice og sett oss på kopi i e-postutveksling med kunden eller send skriftlig dokumentasjon til hei@aprila.no.

Aprila setter kravet på vent i inntil 14 dager mens dere kommer til enighet.

Hvis dere ikke kommer til enighet, er Aprila nødt til å reversere salget. Dette innebærer at din bedrift må tilbakebetale beløpet til Aprila. Vi sender da en motfaktura som vi kaller regressfaktura til deg. Om du fortsatt ønsker å forfølge det opprinnelige kravet på egenhånd kan du det.

Hvis du er enig i at fakturaen må endres eller ikke er gyldig, må du sende en kreditnota til kunden på fakturakravet. Denne kreditnotaen må også sendes til Aprila. Kreditnota opprettes når en faktura som allerede er bokført må delvis eller helt reverseres.

Se her for hvordan du krediterer en faktura.