Hva skjer hvis jeg må kreditere solgt faktura?

Faktura krediteres som vanlig i ditt regnskapssystem og du mottar en regressfaktura for å tilbakebetale Aprila dersom du allerede har mottatt penger for salget.

Regress, feilfakturering, innsigelse, annullering

Om en solgt faktura må krediteres, opprettes kreditnota på samme måte som ved ikke-solgte faktura.

Tripletex: Guide for kreditering

eAccounting: Guide for kreditering 

Fiken: Guide for kreditering

 

Helkreditering:
Når du oppretter en kreditnota i regnskapssystemet, sendes denne automatisk til din kunde og Aprila. Kreditnotaen må alltid referere til det opprinnelige fakturanummeret den skal matches mot. Vi setter også pris på om det oppgis grunnlag for kreditering på kreditnotaen.

Når en solgt faktura er helkreditert, er den ikke gyldig lenger, og Aprila kan dermed ikke forvente å få den innbetalt fra din kunde.

Annullering:
Hvis fakturaen krediteres før Aprila har rukket å betale din bedrift for salget, annullerer Aprila fakturaen, og stopper dermed utbetalingen. Dette er den enkleste løsningen ved kreditering av solgte krav, da det ikke innebærer noen transaksjoner. Derfor er det lurt å kreditere så fort som mulig hvis solgt faktura er feil. Aprila utbetaler solgte fakturaer to ganger om dagen i hverdager, før klokken 12 og før klokken 14.3o. Krediterer du en solgt faktura etter at du har mottatt betaling fra Aprila, er prosessen litt mer komplisert:


Tilbakebetaling til Aprila:
Hvis din bedrift har mottatt betaling av Aprila for fakturasalget, oppretter Aprila en regressfaktura som må tilbakebetales av din bedrift. Beløpet på regressfakturaen avhenger av om den opprinnelige fakturaen har forfalt eller ei. Har opprinnelig faktura forfalt, vil regressfakturaen tilsvare opprinnelig fakturabeløp.

Hvis opprinnelig faktura ikke har forfalt, regner vi ut beløpet basert på utbetalingsbeløpet, et 49 kroners gebyr og renter og omkostninger påløpt fra fakturaen ble solgt. Disse rentene og omkostningene utregnes fra det totale gebyret for salget fordelt på antall dager utestående. Regressbeløpet vil aldri bli høyere enn beløp på opprinnelig faktura. 

Dette innebærer at jo tidligere du krediterer en solgt faktura, jo lavere pris må du tilbakebetale til Aprila. 


Delkreditering: Hvis du kun skal kreditere deler av beløpet på den solgte fakturaen, må du opprette en delkreditnota i regnskapssystemet. Det er viktig at du merker denne kreditnotaen med hvilket opprinnelig fakturanummer den skal matches mot, samt oppgir grunnlag for krediteringen. Delkreditnotaen må du sende manuelt til hei@aprila.no og din kunde. 

Aprila oppretter en regressfaktura på det krediterte beløpet, som din bedrift betaler tilbake til Aprila. Din kunde betaler det resterende beløpet til Aprila, etter at de har matchet delkreditnotaen mot den opprinnelige fakturaen.

Bokføring ved kreditering:
I det man selger en faktura til Aprila, oppretter regnskapssystemet et oppgjørsbilag med den datoen de tenker at pengene vil være på konto. Hvis en solgt faktura krediteres, vil det i regnskapet bli seende ut som om din bedrift forventer et krav fra Aprila om tilbakebetaling.

Ved annullering av faktura, kan man reversere oppgjørsbilaget og får dermed en åpen post som tilsvarer kreditnotaen. Disse to bilagene kan dermed lukkes mot hverandre.

Ved kreditering av faktura etter at man har mottatt betaling fra Aprila, matcher man kreditnotaen mot regressfakturaen du mottar av Aprila. Differansen her må føres på konto 7770 (finansielle kostnader).Det kan være lurt å rådføre seg med regnskapsfører for å sikre at bokføringen blir korrekt.