Hva skjer om jeg ikke betaler kassekreditten?

Kassekreditt stenges og saken sendes etterhvert over til inkasso

Inkasso, betale, inkassovarsel, innbetaling

Dersom det ikke er dekning på driftskonto når autogiro trekker vil vi stenge tilgangen til kassekreditt for selskapet. Vi sender så klart flere påminnelser til dere før dette skjer, men dersom vi fremdeles ikke får betalt for rentene, eller kommer frem til en midlertidig løsning begge parter er fornøyd med, sender vi hele beløpet dere skylder over til inkasso. 

Inkassoselskapet vil kreve tilbakebetaling av renter, den utbetalte delen av kassekreditten samt påføre egne gebyrer. I de tilfellene inkassoselskapet ikke får betalt av bedriften kan de kreve at personen som har stilt personlig garanti for selskapet betaler. 

Den som har stilt personlig garanti blir alltid kontaktet før fakturaen sendes til inkasso, og inkassovarsel sendes både til bedriften og garantist!