Hva skjer om jeg ikke betaler kassekreditten?

Tilgangen til din kassekreditt stenges og saken sendes etter hvert over til inkasso

Inkasso, betale, inkassovarsel, innbetaling, purring

Dersom det ikke er dekning på din driftskonto ved Autogirotrekk, stenges tilgangen til kassekreditten frem til vi mottar betaling. Vi vil sende flere påminnelser, både til selskap og garantist, men dersom vi fremdeles ikke ser innbetaling av månedsgebyr og renter, eller finner en midlertidig løsning begge parter er fornøyd med, sendes hele beløpet du skylder over til inkasso. 

Inkassoselskapet vil kreve tilbakebetaling av månedsgebyr, renter, den utbetalte delen av kassekreditten samt påføre egne gebyrer. I de tilfellene inkassoselskapet ikke får betalt av bedriften kan de kreve at personen som har stilt næringskausjon for selskapet betaler. 

Den som har stilt næringskausjon blir alltid kontaktet før fakturaen sendes til inkasso.

 

https://www.aprila.no/produkter/kassekreditt