1. Ofte stilte spørsmål og svar
 2. Kassekreditt
 3. Hvordan fungerer kassekreditt fra Aprila Bank?

Hvem kan søke om kassekreditt?

Kassekreditt for bedrifter

 • Kassekredittproduktet er kun for bedrifter. 
 • Bedriften må være ENK, AS, DA, ANS eller ASA. Vi kan dessverre ikke tilby kassekreditt til andre selskapsformer.
 • For å signere avtalen om kassekreditt må du ha norsk personnummer eller D-nummer og norsk BankID. Du må også være bosatt i Norge. 
 • Det tar noen dager fra du registrerer selskapet i brreg før det er mulig å søke opp selskapets organisasjonsnummer - vent derfor ca en uke fra opprettelse av selskap til du legger inn søknad for å unngå feilmelding. 

Personen som signerer søknaden må

 • være daglig leder
eller
 • ha signaturrett alene
eller
 • ha prokura alene

I tillegg stilles det krav til eierskap. Du må oppfylle et av følgende kriterier:
 • eie 50 % eller mer av aksjene i selskapet
 • eie minimum 25 % av aksjene i selskapet og ha en synlig rolle i selskapet (daglig leder, styreleder, styremedlem)
 • ha en ledende rolle i selskapet (daglig leder, styreleder) og eie minimum 10 % av aksjene i selskapet

Om du har spørsmål ikke nøl med å kontakte oss på hei@aprila.no så svarer vi så raskt vi kan!

https://www.aprila.no/produkter/kassekreditt


Søk her og se hva du kan få!