Hvor mye kan jeg få i kassekreditt?

Du kan låne mellom 50.000 og 2.000.000 avhengig av vurdering

Lån, kassekreditt, beløp, ramme, låneramme

Du kan låne mellom 50.000 og 2.000.000 kroner, dette avhenger av hvordan Aprila vurderer ditt selskap. 

Du får vite maks låneramme tidlig i søknadsprosessen og du velger selv størrelsen på lånet du ønsker innen for denne maksrammen. 

Om behovet for kassekreditt er høyere enn 2 000 000 kroner kan Aprila foreta manuelle vurderinger.

 

https://www.aprila.no/produkter/kassekreditt