Hvordan betaler jeg tilbake kassekreditten?

Rentene trekkes automatisk fra din driftskonto, info for innbetalinger finner du i din nettbank!

Innbetaling, betaling, kassekreditt, renter, autogiro

Vi krever kun at du betaler rentene på det beløpet dere tar ut. Dere trenger derfor ikke å betale inn kassekreditten før dette er ønskelig. Informasjon om hvor beløpet skal betales sendes over når kundeforholdet starter, men du finner det også når du er innlogget i vår nettbank! 

Renter trekkes automatisk fra driftskonto kassekreditten ble betalt ut til en gang i måneden. Du trenger derfor ikke foreta deg noe her! Pass på at det står et høyt nok beløp inne på konto i starten av måneden til å dekke rentene.

Du mottar en epost samme dag som rentene trekkes med en påminnelse, vedlagt her finner du også et bilag der du kan se beløpet som trekkes.

Om det ikke er det ikke er tilstrekkelige midler på konto til å dekke rentene vil autrotrekk prøve på nytt neste dag.