Hvordan betaler jeg tilbake kassekreditten?

Du kan betale inn det beløpet du ønsker, når du ønsker det! Betalingsinformasjon finner du i din nettbank.

Innbetaling, betaling, kassekreditt, renter, autogiro

Vi krever kun at du betaler et fastsatt månedsgebyr og rentene på det beløpet dere tar ut. Dere trenger derfor ikke å betale inn kassekreditten før dette er ønskelig. Informasjon om hvor beløpet skal betales sendes over når kundeforholdet starter, men du finner det også når du er innlogget i vår nettbank. 

Månedsgebyr og eventuelle renter trekkes automatisk fra driftskonto kassekreditten ble betalt ut til en gang i måneden. Du trenger derfor ikke foreta deg noe her. Pass på at det står et høyt nok beløp inne på konto i starten av måneden til å dekke gebyr og rentene.

Samme dag som beløpet trekkes får du en epost-påminnelse fra oss. Vedlagt her finner du også et bilag der du kan se beløpet som trekkes.

Om det ikke er tilstrekkelige midler på konto til å dekke beløpet, vil Autogiro prøve på nytt de neste tre dagene. Dere vil motta en epost/sms om å betale faktura manuelt om autogirotrekket ikke har gått gjennom. 

 

https://www.aprila.no/produkter/kassekreditt