Hvordan betaler jeg tilbake kassekreditten?

Du kan betale inn det beløpet du ønsker, når du ønsker det! Betalingsinformasjon finner du i din nettbank.

Innbetaling, betaling, kassekreditt, renter, autogiro

Vi krever kun at du betaler månedsgebyr på 249,- og rentene på det beløpet dere tar ut. Dere trenger derfor ikke å betale inn kassekreditten før dette er ønskelig. Informasjon om hvor beløpet skal betales sendes over når kundeforholdet starter, men du finner det også når du er innlogget i vår nettbank. 

Månedsgebyr og eventuelle renter trekkes automatisk fra driftskonto kassekreditten ble betalt ut til en gang i måneden. Du trenger derfor ikke foreta deg noe her. Pass på at det står et høyt nok beløp inne på konto i starten av måneden til å dekke gebyr og rentene.

Samme dag som beløpet trekkes får du en epostpåminnelse fra oss. Vedlagt her finner du også et bilag der du kan se beløpet som trekkes.

Om det ikke er tilstrekkelige midler på konto til å dekke beløpet, vil Autogiro prøve på nytt neste dag. Dere vil motta en epost/sms om å betale faktura manuelt om autotrekket ikke har gått gjennom. 

 

https://www.aprila.no/produkter/kassekreditt