Hvordan fyller jeg ut aksjeeierbok?

Aksjeeierboken er et dokument med oversikt over hvem som eier aksjene i selskapet. Informasjonen i aksjeeierboken meldes inn via aksjonærregisteravtalen som leveres innen 31. januar hvert år.

Dersom du/dere i løpet av det siste kalenderåret har gjort endringer i eierskap av bedriften eller har nylig opprettet selskapet vil vi be om oppdatert aksjeeierbok i søknadsprosessen, ettersom denne kun oppdateres årlig.

Du kan benytte denne malen fra Altinn (lenken laster ned et dokument) til å opprette aksjeeierbok. Se eksempler på utfyllelse av aksjeeierbok under for nyopprettede selskaper og for selskaper der foretaket har skiftet eiere.

  • Navn: Her skriver du inn navn på personen eller selskapet som eier aksjene
  • Fødselsdato eller org.nummer: Fyll inn fødselsdatoen til personen eller organisasjonsnummeret til selskapet.
  • Adresse: Fyll inn adressen til foretaket eller personen som registrert i Brønnøysundregistrene eller Folkeregisteret.
  • Antall aksjer: Fyll inn hvor mange aksjer personen eller foretaket eier.
  • (fra – til): Fyll inn hvilke aksjenummere foretaket eller personen eier. (Hver aksje nummereres utfra hvor mange aksjer det er i selskapet. Dersom selskapet ble stiftet med 30.000 aksjer, går nummereringen fra 1 – 30.000)
  • Aksjeklasse: Hvis selskapet har flere aksjeklasser skal det oppføres om eieren eier A eller B aksjer.
  • Dato for innføring i aksjeeierboken: Fyll inn datoen personen eller selskapet kjøpte aksjene.
  • Solgt dato: Dato for salg av aksjene skal kun fylles ut i de tilfellene der en person eller selskap har solgt seg ut av selskapet.

Merk at dersom selskapet eies av en annet selskap kan du bli bedt om å sende inn aksjeeierbok for dette selskapet også i et separat dokument.

Eksempel på aksjeeierbok – nyopprettet selskap

I eksempelet har Navn Navnesen opprettet aksjeselskapet «XYZ AS». Navn Navnesen har opprettet selskapet med 30 aksjer og eier alle aksjene selv.

Merk at det ikke skal fylles ut noe på «solgt dato» siden Navn Navnesen fortsatt eier aksjene.Aksjeeierbok nyopprettet selskap - eksempel

Eksempel på aksjeeierbok – endring av eierskap

I eksempelet under har foretak ABC AS eid foretaket «Eksempel AS» sammen med XYZ AS med halvparten av aksjene hver. XYZ har nå kjøpt ut ABC slik at hele selskapet tilhører XYZ. Endringen i aksjeeierboken vil da se slik ut:

Aksjeeierbok endring av eierskap - eksempel