Hvordan opprette kreditnota i Tripletex?

Klikk her for å se hjelpevideo for hvordan å opprette en kreditnota i Tripletex.

En kreditnota opprettes for å «nulle ut» en faktura. Når man krediterer en faktura, så frigjør man også timer, ordrelinjer, reiseregninger og ansattutlegg som er knyttet til fakturaen. Disse elementene kan dermed faktureres på nytt.

Man kan opprette en kreditnota via «Faktura/Fakturaoversikt» i hovedmenyen. Man huker av fakturaen og velger «Kreditnota» i menyen over listen.

Funksjonen for å opprette kreditnota er også tilgjengelig via fakturaoversikten. Da huker man av for den/de faktura som skal krediteres først og velger "Kreditnota" i menyen oppe til høyre

Tripletex kreditere

Hele fakturaen blir kreditert. Kreditnotaen får et fakturanummer, og faktura og kreditnota forsvinner fra listen for utestående.

Kundeposteringene lukkes automatisk hvis det ikke er opprettet purringer på fakturaen. Hvis man går inn i «Regnskap/Reskontro for kunder» i hovedmenyen og velger riktig periode, så kan man se at faktura og kreditnota er lukket mot hverandre.

Tripletx kreditere 2

I Tripletex kan man ikke delkreditere fakturaer automatisk, men man kan delkreditere manuelt via «Faktura/Ny ordre/faktura» i hovedmenyen. Man registrerer da beløpet som et minusbeløp. Hvis man har lagermodulen i Tripletex, så registrerer man varene med minustegn i ordrelinjene. Det er viktig at man bruker riktig mva-sats. Men hvis man benytter EHF, så er det dessverre ikke mulig å delkreditere en EHF-faktura.

Det er også mulig å lukke en leverandørfaktura og en kreditnota mot hverandre. Faktura og kreditnota registreres hver for seg via «Bilag/Nytt bilag/Leverandørfaktura» i hovedmenyen. Kreditnotaen registreres med et minusbeløp. Posteringene må lukkes manuelt via «Regnskap/Reskontro for leverandører».

Tripletex kreditere 3

Man huker av originalfaktura og kreditnota og velger «Lukk poster» i den fargede menyen og «Lukk poster» igjen i pop-up-meldingen. Så lenge summen av de to postene er mindre enn NOK 10, så lukkes postene og forsvinner fra listen.

Hvis man har direkte remittering, så må man registrere kreditnotaen manuelt på originalfakturaen. Kreditnotaen registreres da som et minusbeløp. Man velger betalingsform "Ikke betalt (betaling kan registreres senere). Når remitteringen blir godkjent av Nets, så kan man lukke faktura, betaling og kreditnota mot hverandre via "Regnskap/Reskontro for leverandører" i hovedmenyen.