Jeg har betalt for lite

Dersom du har betalt mindre enn fakturabeløpet eller ikke betalt tilleggsgebyrer påløpt som følge av sen betaling, ber vi deg betale inn restbeløpet til konto 1506 05 88292. Benytt samme KID-nummer som på originalfakturaen eller sist mottatte faktura.

Hvis innbetalingen er mindre enn fakturabeløpet grunnet en delkreditering, ber vi deg gi beskjed til Aprila så fort som mulig på hei@aprila.no.

Hvis restbeløp ikke betales inn eller vi får beskjed om delkreditering, vil beløpet følge samme purreløype som ubetalte fakturaer.


Nøkkelord: restsum - restbeløp