Jeg har betalt inn dobbelt eller for mye på en faktura, hvordan får jeg pengene tilbake?

Dobbelbetaling, overbetaling, tilbakebetaling

Alle tilgodebeløp på ditt kundeforhold vil automatisk tilbakeføres til siste kontonummer vi har registrert betaling fra på deres kundeforhold.

Hvis dere mangler utbetaling fra Aprila Bank vennligst ta kontakt med vår kundeservice på hei@aprila.no