Jeg har mottatt inkassovarsel

Purring, purregebyr, gebyr, renter, rentefaktura

Om faktura ikke er betalt innen 14 dager etter forfall, purrer Aprila på betalingen. Dette gjøres gjennom et inkassovarsel som inkluderer et gebyr og en varsel om at faktura vil bli sendt til inkasso om innbetaling ikke registreres.

Fra forfallsdato frem til faktura er betalt, løper en forsinkelsesrente. Er du forsinket med betaling vil du derfor motta en rentenota fra Aprila, som du er pliktig til å betale.

Har du mottatt inkassovarsel eller rentenota og har spørsmål rundt dette, ta kontakt med vår kundeservice over mail til hei@aprila.no.

Hva innebærer det å få et inkassovarsel?
I Norge er det lovpålagt å varsle kunden før en faktura overføres til inkasso. Inkassovarselet er en påminnelse / siste frist for å betale fakturaen før den sendes til inkasso. 

Inkassovarselet er kun et siste varsel for betaling av en faktura og blir dermed ikke registrert noen andre steder enn i våre systemer.

Inkassovarselet overføres til inkasso om det ikke betales og legges til inkassosalær sendt ut fra inkassoselskapet. Ved spørsmål knyttet til inkasso ta kontakt med inkassoselskapet som har sendt deg betalingsoppfordring.