Jeg vil endre mailadressen jeg mottar faktura på

Endre fakturamottaker

Ta kontakt med bedriften du har bestilt varer/tjenester fra, og be de endre opplysningene dine i sitt regnskapssystem. Sett hei@aprila.no på kopi i den samme mailen, så får Aprila Bank også endret informasjonen i sitt system.